Naar de duurzame vangst van een Nederlands schelpdier

Maak kennis met de halfgeknotte strandschelp: sinds enkele jaren weer in grote aantallen in de Noordzee aanwezig. Belangrijk voedsel voor de zwarte zee-eend, maar ook een heerlijke zeevrucht, die een aanwinst kan zijn voor de Nederlandse keuken.

Tenminste, als het schelpdier óók op grotere schaal duurzaam te vangen is. Vissers en natuurbeschermers willen dat onze Noordzee in balans blijft. Nederland heeft hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat een aanzienlijk deel van de zwarte zee-eenden op onze wateren overwintert. De populatie is wettelijk beschermd volgens de afspraken in Natura 2000.

De visserijsector, Vogelbescherming Nederland en wetenschappers onderzoeken samen de mogelijkheden voor duurzame visserij op de halfgeknotte strandschelp. Volg op deze website hun onderzoeksproject ‘Ruimte voor vogels en vissers’.

Halfgeknotte strandschelp

Spisula subtruncata

De halfgeknotte strandschelp is een tweekleppig weekdier dat algemeen voorkomt langs de Noordzeekust. Het schelpdier graaft zich in vlak onder de bodem van de zee, waar het water 5 tot 40 meter diep is.

Grootte
Tot circa 3,5 cm

Leefomgeving
Noordzeekust

Lichaamskenmerken
Driehoekig asymmetrisch, gebroken wit en zandkleurig tot lichtbruin

Geschatte hoeveelheid
999 miljoen kg in 2020

Biomassa in Noord-Nederlandse kustwateren

Van de halfgeknotte strandschelp

Zwarte zee-eend

Melanitta nigra

Zwarte zee-eenden overwinteren op de Noordzee. In de zomer leven en broeden ze op land in noordelijk gebied, van IJsland tot Siberië. Hun belangrijkste voedsel is de halfgeknotte strandschelp.

Grootte
44 – 54 cm

Leefomgeving
Zomer: Noord-Europa en Noord-Azië, winter: Noordzee

Lichaamskenmerken
Mannetje: zwart, vrouwtje: donkerbruin. Beide hebben een spitse gele snavel.

Geschatte hoeveelheid
40.000 – 50.000 overwinteraars in 2015

Nieuws

Laatste bemonstering strandschelp voor meerjarige monitoring

Laatste bemonstering strandschelp voor meerjarige monitoring

Begin mei bemonsterde onderzoeksinstituut NIOZ ten noorden van Ameland de zeebodem op de aanwezigheid van de halfgeknotte strandschelp. Na analyse…