Duurzame handel

Voor vishandels en winkeliers

In Spanje en Portugal is de halfgeknotte strandschelp uit de Noordzee erg gewild voor consumptie. Ook voor Nederlandse vishandelaren en viswinkels kan de soort een duurzaam alternatief zijn voor zeevruchten uit trans-Atlantische gebieden: kortere transportlijnen betekent minder uitstoot van broeikasgassen.

De vangst is toegestaan op de 85% van de totale biomassa die buiten Natura 2000-gebieden ligt. Momenteel ligt het quotum van de gezamenlijke Nederlandse spisulavisserij op 100.000 kg per dag. De vissers maken gebruik van zuigkorren, en vissen op de halfgeknotte strandschelp bij een waterdiepte tussen 14 en 20 meter.

De halfgeknotte strandschelp in uw assortiment

De halfgeknotte strandschelp is geschikt om met of zonder schelp te verwerken in gerechten. Wilt u Spisula subtruncata gaan opnemen in uw assortiment? U hebt de keuze tussen dagvers en ontschelpt. Neem contact op met de Nederlandse Vissersbond.